ฝายยาง

ฝายยางบางระกำยางรั่วใช้งานไม่ได้มากว่า3ปี. ชป.พิจิตรชี้ระดับน้ำยมลดเร่งช่วยของดทำนาปรัง : INN News. ชลประทานเชียงใหม่ยันแก้ปัญหาให้ตรงจุดชี้จุดเปลี่ยนระหว่างปรับปรุงฝาย. กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวเขาลาหู่. ฝายยางเก็บกักน้ำแม่น้ำยม - Nation TV. มิชลิน” พาสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” จากยางรถยนต์เก่า ด้วยหลักเศรษฐกิจ. ภัยแล้งเริ่มมาเยือนพิจิตร พองฝายยางชะลอน้ำตอนใต้. ฝายลักษณะต่าง ๆ. พิจิตร ส่อภัยแล้งอีกรอบ!! กรมชลประทาน เร่งทำ "พองฝายยางบ้านพญาวัง. ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ บริเวณโครงการฝายยางบ้าน. พลิกวิกฤตด้วยวิถี”ลำน้ำมูล” ผุด3โครงการอาคารบังคับน้ำช่วยเกษตรกร