Lange Videregående Uddannelser

Størst geografisk lønspredning og højeste gennemsnitsløn for lang. Få Problemformulering på videregående uddannelser af Lotte Rienecker. Korte Videregående Uddannelser - Velkommen. Det danske uddannelsessystem. Løngevinst ved 611 forskellige videregående uddannelser - PDF. Figur 3. Beskaeftigede i alderen 25-64 år med en lang videregående. Publikation: Regionale uddannelsesmønstre i Danmark - Lange. Langt flere nydanskere får en videregående uddannelse, men ikke en. Fuldført lang videregående uddannelse (15-69 år) - mænd og kvinder. Kraks Fonds Byforskning | Unges afstand spiller ingen rolle for, om. Tal der taler 2007